Намери почивка

Почивки в Сингапур

Хотели в Сингапур

За Сингапур

Информация за Сингапур


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1299 г. - възниква селище от градски тип на остров Сингапур; ХIV в. - в състава на индонезийската инперия Маджапахит; ХV в. - завладян от Сиам; ХVII в. - в състава на султаната Джохор; 1826 г. - включен в състава на британската колония Стрейтс Сетлментс; 1942 - 1945 г. - окупиран от Япония по време на II-та Световна война; 1959 г. - автономна държава в състава на Великобритания; 1963 г. - в състава на Малайзия (с правата на щат); 9 август 1965 г. - провъзгласена независима република Сингапур.
най-развитата страна в Югоизточна Азия. Голям регионален и световен център за търговия, финанси, услуги, нови технологии, транспорт и комуникации. Един от четирите най-големи финансови центъра на света (Лондено, Ню Йорк и Токио). Има високо развита военна промишленост - стрелкови оръжия, катери, радиоапаратура, боеприпаси и др. Развито е корабостроенето и кораборемонтът, черна и цветна металургия, електроника, електротехника, химическа, текстилна, хранително-вкусова промишленост и др. Обработват се 20 % от площта на страната. Отглежда се каучуково дърво, кокосова палма, тютюн, ананаси и др. Износ на орхидеи, обявени за национално цвете.
годишно страната се посещава от над 7 млн. туристи, които носят около 7 млрд. приходи.
От София до Сингапур - 9 123 км
  
ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Страната е разположена на остров Сингапур, южно от Малакския полуостров. Остров Сингапур е отделен от полуостров Малака от пролива Джохор, дълъг 55 км, през който е направен насип, свързващ страната с Малайзия.
 
ПЛОЩ
648 кв. Км.
  
БРЕГОВА ЛИНИЯ
185 км.
  
КЛИМАТ
Екваториален, мусонен с температури през цялата година от 26 до 28 градуса С. Валежи - около 2500 мм. Растителност - блатиста, на места тропически гори, а по бреговете - мангрова растителност. Значителна част от територията е застроена и усвоена.
  
РЕЛЕФ
равнинен
  
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА
най-вискока точка - Букит Тимах - 176 м.
  
НАЦИОНАЛНОСТ
будисти - 38.5 %, християни - 6.3 % (от тях католици - 52.0 %, протестанти - 48.0 %), мюсюлмани - 17.2 % (сунити - 93.0 %, шиити - 7.0 %), нидуисти - 6.2 %, конфуцианци и даоисти - 31.8 %. Градско население - 100 %.
  
ЕТНОСТ
Китайци - 76.7 %, малайци - 15.6 %, индийци - 6.4 % (от тях тамили - 68.8 %), европейци, японци и др. - 2.3 %.
  
РЕЛИГИЯ
католици
  
НАСЕЛЕНИЕ
4 492 150
  
СТОЛИЦА
Сингапур
  
ЕЗИК
малайски, официални - английски, китайски, тамилски.
  
ВАЛУТА
сингапурски долар 
  
ТРАНСПОРТ
Сингапур е трето по големина в света пристанище, ж.п. линии - 39 км и 3 000 км асфалтирани шосета. През летището Чанги минават 24 млн. пътници годишно.
  
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
Деня на Републиката /1965/
  
ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО
Република с парламентарна форма на управление (в състава на Съдружество, възглавявано от Великобритания). Глава на държавата - президент, избиран пряко за 6 години. Законодателна власт - парламент - еднапалатен, избиран за 5 години. Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.
  
ПОСОЛСТВО
1428 BUENOS AIRES Mariskal A.J. SUKRE, ANTONIO DE 1568

тел.: (0054 11) 4781 86 44, 4786 62 73,

факс: (0054 11) 4781 12 14

embular@uolsinectis.com.a