Намери почивка

Информация за Холандия


Официално наименование - Нидерландско кралство
Страната има площ 41,53 хил. км. Граничи (в км) с Белгия - 486, Германия - 576 и има брегова линия със Северно море - 1 200 км. На север са Западните Фризки острови, а на юг - Зеландските. Вътрешните водни територии са 3.9 хил. кв. км. Бреговете на Северно море са изрязани от плитководни заливи (Ейселмер, Вестершелде, Остершелде и др.). В югозападната част е общата делта на реките Рейн, Маас и Шелда. Голяма част от територията е заета от ниска равнина, като 40 % от нея са под морското равнище, отделена от морето чрез изкуствени насипи, диги, дюни и превърната в полдери. Части от Ардените с максимална височина 321 м са разположени на югоизток.

Климат - умерен, морски, със средна температура - януари от 1 до 3 градуса Сº, юли 16-17 градуса Сº. Валежи - 650-750 мм. Реките са пълноводни, съединени с канали. Растителност - широколистни и иглолистни (изкуствени) гори, заемат 8 % от площта.

Население - 15 930 хил. жит. Гъстота - 386.7 хил. ж. на кв. км. Естествен прираст 4. Средна продължителност на живота - мъже - 75 г., жени - 81 г.

Етнически състав - холандци - 80.1 %, фламандци - 11.5 %, фризи - 2.8 % (общо местните народи са 94.4 % от населението), немци - 1.1 %, турци 1.1 %, мароканци - 0.7 %, суринамци-индопакисанци - 0.7 %, суринамци-креоли - 0.6 %, други - 1.4 %.

Официален език - нидерландски (холандски), други езици - фламандски и фризки.

Конфесионален състав - християни - 95.8 % (католици - 53.3 %, протестанти - 46.2 %, православни - 0.2 %, други - 0.3 %), мюсюлмани (сунити) - 2.3 %, индуисти - 0.4 %, юдаисти - 0.2 %, други - 1.3 %. Извън страната живеят около 1 млн. холандци, главно в САЩ, Германия, Белгия. Градско население - 89 %.

Столица - Амстердам (717 хил. ж.), правителството и парламента са в Хага (441 хил. ж.). По-големи градове - Ротердам (590 хил. ж.), Айндховен (300 хил. ж.), Бреда (270 хил. ж.), Утрехт (250 хил. ж.), Маастрихт.

Административно деление - 12 провинции - на север - Фризландия, Гронинген и Дренте; на изток - Оверайсел и Гелдерланд; на запад - Зеландия, Южна Холандия, Северна Холандия и Утрехт; на юг - Северен Брабант и Лимбург, а в центъра са пресушените земи, които от 1985 г. са провинция Флеволанд.

По-важни исторически събития и дати - 300 г. пр. Хр. - тук живеят племена - келти, фризи и батави; I в. пр. Хр. - част от територията е завладяна от римляните; V в. - в състава на Франкската държава; ХI в. - страната се разпада на феодални владения - образувано графство Холандия;  1482 г. - подчинени на австрийските Хабсбурги; 1548 г. - 17 провинции образуват Нидерландия; 1556 г. - испанско господство; 1566-1578 г. - война против испанците; 1579 г. - Утрехтска уния - образувана първата в света буржоазна държава; ХVI в. холандците завладяват Индонезия, Суринам, територии в Африка и Западна Индия. Създаване на колониална империя; 1775 г. - Батавска република - френска окупация; 1806 г. - Холандско кралство, начело с Луи Бонапарт; 1813 г. - французите напускат Холандия; 1815 г. - образувано Нидерландско кралство заедно с Белгия; 1830 г. - Белгия се отделя от кралството; 1940-1945 г. - Германия окупира Холандия; 1945-1947 г. - колониална война в Индонезия и загуба на колонията.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с крал (от 1980 г. - кралица Беатрикс). Законодателната власт принадлежи на кралицата и Генералните щати (парламент), състоящ се от две палати - Първа - 75 депутата, избирани за 4 години и Втора - 150 депутата, избирани за 4 години. Изпълнителната власт - кралицата и правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - EURO

Стопанство - високоразвита индустриално-аграрна страна. Има открити находища на въглища, нефт, природен газ (83 млрд. куб. м годишно) в шелфа на Северно море. Основни промишлени отрасли - корабостроене, черна и цветна металургия, металообработване, машиностроене, химическа промишленост, електротехническа, хранително-вкусова, текстилна, електроника и високи технологии, обработка на скъпоценни камъни и др. Селско стопанство - високо продуктивно. Главен отрасъл - животновъдство, говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство. Растениевъдство - парникови зеленчуци и цветя, картофи, пшеница, ечемик и др.

Транспорт - шосета - 52 хил. км, ж.п. линии - 2 850 км, вътрешни водни пътища - 7 хил. км. Морски пътища - Ротердам (едно от най-големите в света), Амстердам.

Туризъм - годишно страната се посещава от над 6 млн. туристи.

От София до Амстердам - 1 744 км