Намери почивка

Почивки в Бахамски острови

Хотели в Бахамски острови

За Бахамски острови

Информация за Бахамски острови


Пълно наименование - Съдружество Бахамски острови

Страната има площ 13.9 хил. кв. км и е разположена в Атлантическия океан. Заема архипелага Бахамски острови, състоящ се от над 700 коралови острова между Северна и Южна Америка. Само 30 от островите са обитаеми, като най-големи са Андрос (4.1 хил. кв. км), Голям Абако (2 хил. км), Голяма Бахама (1.1 хил. кв. км), Голяма Инагуа, Ню Провидънс, Уотлинг (Сан Салвадор). Повърхността на островите е равнинна с височино до 60 м, образувани са от коралови варовици с развит карст. Бреговата линия е 2 460 км.

Климат - тропичен, пасатен. Средни месечни температури от 21-24 до 32 градуса Сº. Валежи - 1000-1600 мм. Характерни са множеството солени езера. Прясна вода се добива от карстови кладенци. Чести са ураганните ветрове. Растителност - предимно вечнозелени бодливи храсти, листопадни и вечнозелени гори.

Население - 290 хил. жит. Гъстота - 25.4 жит. на кв. км. Естествен прираст - 21. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 75 г.

Етнически състав - бахамци (главно мулати) - 76.6 %, хаитяни - 13.5 %, ямайци - 1.8 %, англичани - 2.7 %, американци - 2.3 %, други - 3.1 %.

Официален език - английски.

Конфесионален състав - християни - 97.4 % (от тях протестанти - 72.3 %, католици - 27.7 %), други - 2.6 %. Градско население - 60 %.

Столица - Насау (на о-в Ню Провидънс) - 200 хил. ж. По-големи градове - Фрипорт, Кемпс Таун.

Административно деление - 18 окръга.

По-важни исторически събития и дати - 12 октомври 1492 г. - о-в Уотлинг (Сан Салвадор или Гуанаани) е първата земя от американския континент, открита от Хр. Колумб; ХVI в. - островите са под контрол на испанците; 1629 г. - започва създаването на първите английски постоянни селища и островите стават английска колония; ХVII-ХVIII в. - островите са пристанища на пирати, разцвет на търговията с роби; ХХ в. - САЩ създават военни бази на о-вите Маягуана, Андрос и Голям Абако; 10 юли 1973 г. - Бахама получава независимост.

Държавно устройство - независима държава, влизаща в състава на Британската общност. Глава на държавата - кралицата на Великобритания, представена от генерал-губернатор. Законодателната власт се осъществява от парламент (избиран за 5 години), състоящ се от сенат (16 назначавани члена) и палата на събранието (49 депутата). Изпълнителната власт се осъществява от министерски съвет.

Парична единица - бахамски долар (B$) = 100 цента

Стопанство - основен отрасъл - туризмът. Добре развит е банковият сектор - действат над 400 клона на чуждестранни банки. Промишлеността е представена от нефтопреработващи заводи, предприятия на хранително-вкусовата и леката промишленост. Отглежда се захарна тръстика, цитруси, ананаси и др. Развито е и птицевъдството и риболова.

Транспорт - шосета - 2.4 хил. км, няма ж.п. линии. Има две международни летища и две пристанища.

Туризъм - осигурява работа за 40 % от трудоспособното население и дава 50 % от националния доход. Годишно страната се посещава от над 2 млн. туристи.

От София до Насау - 8 951 км

Windows 7 key MB2-703 exam 200-120 test Windows 7 key 70-411 exam 200-120 dump Windows 7 key 70-411 test 70-410 test cheap Windows 7 key 200-120 exam 070-462 dump 200-120 test MB2-703 test 200-120 test 70-410 test 70-411 test 200-120 exam 070-462 dump MB2-703 exam 100-101 test 70-461 test 70-411 200-120 70-411 70-410 200-120 test MB2-703 test MB2-703 test 070-462 70-462 test 200-120 dump JN0-102 test 200-120 dump 70-410 test 200-120 exam 200-120 dumps 70-411 test 100-101 test 70-411 test MB2-703 dump 200-120 dumps 100-101 dumps 100-101 exam JN0-102 dumps 200-120 dumps 100-101 dumps MB2-703 test MB2-703 test 070-462 200-120 dump JN0-102 dumps 100-101 dumps 200-120 dumps MB2-703 dumps 200-120 dumps 200-120 dump 100-101 dump MB2-703 dump 100-101 test 200-120 test MB2-703 exam JN0-102 test 200-101 test 100-101 test Windows 7 key 100-101 test rolex replica watches replica watches for men Luxury Replica Watches Replica Watches Replica Watches replica watches for men Replica Watches replica watches for men rolex replica watches Replica Watches Luxury Replica Watches Rolex Watches Replica swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica cheap Replica Watches cheap Replica Watches rolex replica watches cheap Replica Watches swiss replica watches swiss replica watches