Намери почивка

Почивки в Ямайка

Хотели в Ямайка

За Ямайка

Информация за Ямайка


Windows 7 key MB2-703 exam 200-120 test Windows 7 key 70-411 exam 200-120 dump Windows 7 key 70-411 test 70-410 test cheap Windows 7 key 200-120 exam 070-462 dump 200-120 test MB2-703 test 200-120 test 70-410 test 70-411 test 200-120 exam 070-462 dump MB2-703 exam 100-101 test 70-461 test 70-411 200-120 70-411 70-410 200-120 test MB2-703 test MB2-703 test 070-462 70-462 test 200-120 dump JN0-102 test 200-120 dump 70-410 test 200-120 exam 200-120 dumps 70-411 test 100-101 test 70-411 test MB2-703 dump 200-120 dumps 100-101 dumps 100-101 exam JN0-102 dumps 200-120 dumps 100-101 dumps MB2-703 test MB2-703 test 070-462 200-120 dump JN0-102 dumps 100-101 dumps 200-120 dumps MB2-703 dumps 200-120 dumps 200-120 dump 100-101 dump MB2-703 dump 100-101 test 200-120 test MB2-703 exam JN0-102 test 200-101 test 100-101 test Windows 7 key 100-101 test rolex replica watches replica watches for men Luxury Replica Watches Replica Watches Replica Watches replica watches for men Replica Watches replica watches for men rolex replica watches Replica Watches Luxury Replica Watches Rolex Watches Replica swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica cheap Replica Watches cheap Replica Watches rolex replica watches cheap Replica Watches swiss replica watches swiss replica watches

Страната има площ 11.0 хил. кв. км и е разположена на едноименния остров и няколко по-малки острова в Карибско море. Бреговата ивица е 570 км. Голяма част от територията на острова е заета от варовиково плато със ср. вис. 500-1000 м. В източните части е планината Блу Маунтин с най-висока точка 2 256 м. По дължина на южното и западното крайбрежие са разположени алувиални низини.

Климат - тропичен, пасатен. Средни температури - януари 24-25 градуса Сº, юли 26-27 градуса Сº. Валежи - 800 мм, на северните склонове - 5000 мм. Характерни са ураганните ветрове и честите земетресения. Растителност - вечнозелени тропически гори и саванна растителност.

Население - 2 540 хил. жит. Гъстота - 231.1 жит. на кв. км. Естествен прираст - 20.5. Средна продължителност на живота - мъже - 72 г., жени - 77 г.

Етнически състав - ямайци - 96.1 % (3/4 са негри, останалите са мулати), индийци - 2.0 %, китайци - 0.9 %, англичани - 0.5 %, други - 0.5 %.

Официален език - английски, говори се местен диалект на английския.

Конфесионален състав - християни - 97.2 % (от тях протестанти - 91.3 %, католици - 8.7 %), индуисти - 1.3 %, други - 1.5 %. Извън страната живеят около 1 млн. ямайци, главно в САЩ, Канада, Великобритания, Коста Рика. Градско население - 56 %.

Столица - Кингстън (750 хил. ж.). Други градове - Спаниш таун (110 хил. ж.), Монтего Бей (100 хил. ж.).

Административно деление - 3 графства, обединяващи 14 района.

По-важни исторически събития и дати - 1494 г. - островът е открит от Христофор Колумб и е обявен за владение на Испания; до края на ХVI в. - индианското население е унищожено. Внасят се негри-роби; 1655 г. - страната е завладяна от Англия; 1760-1824 г. - неуспешни въстания на негрите-роби; 1838 г. - отмяна на робството. Внасят се работници от Индия и Китай; 06 август 1962 г.  - Ямайка е обявена за независима република.

Държавно устройство - независима държава в състава на Британската общност. Глава на държавата - кралицата на Великобритания, представена от генерал-губернатор. Законодателната власт принадлежи на парламента, състоящ се от Сенат (21 назначавани членове) и Палата на представителите (60 депутата, избирани за 5 години). Изпълнителната власт се осъществява от премиер-министър и министерски съвет.

Парична единица - ямайски долар (J&) = 100 цента

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Основа на икономиката - туризъм, добив на боксит и селско стопанство. По добива на боксити (4 млн. т) е на 2-ро място в света. Развита е и хранително-вкусовата промишленост (производство на захар, ямайски ром и цигари), нефтопреработваща, дървопреработваща,  фармацевтична. Отглежда се захарна тръстика, банани, цитруси, какао, кафе. Животновъдството е слабо развито - едър рогат добитък, свине, кози. Развит е крайбрежният риболов.

Транспорт - шосета - 17 хил. км, ж.п. линии - 370 км. Основни морски пристанища и международни летища - Кингстън и Монтего Бей.

Туризъм - добре развита туристическа инфраструктура с 1.1 млрд. долара годишно приход - 1.3 млн. туристи.

От София до Кингстън - 9 444 км