Намери почивка

Информация за Иран


Страната има площ от 1 648 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ирак - 1 515, Турция - 454,  Азърбайджан - 608, Туркмения - 1080, Афганистан - 855, Пакистан - 905, Армения и има брегова линия с Каспийско море - 315, и Индийския океан (Персийския и Оманския залив) - 1 795 км. Голяма част от територията е заета от планини (Загрос и Южно-Иранските планини, Туркмено-Хоросанските планини, Източно-Иранските планини, Арменските планини) с най-висока точка в северните части - хребетът Елбрус - вулканът Демавенд - 5 604 м. Платата и високите равнини са в централните райони - пустините Деще Кевир, Деще Лут и др., а по крайбрежието на Персийския и Оманския залив е пустинята Хермсир и част от Месопотамската низина.

Климат - субтропичен, континентален, а по крайбрежието - тропичен. Средни януарски температури - от 2 градуса Сº на север до 19 градуса Сº на юг; юли - съответно 25 и 30 градуса Сº. Валежи - под 500 мм, по склоновете на Елбрус до 2000 мм. Реки - предимно маловодни - Карун, Сефидруд. По-големи езера - Урмия и Хамун. Растителност - пустинна, полупустинна, широколистни гори (7 % от територията).

Население - 71 480 хил. жит. Гъстота - 43.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 32. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 70 г.

Етнически състав - иранска група (над 40 народности) - 74.1 % (от тях перси - 61.6 %, кюрди - 12.3 %, гилянци - 7.1 %, лури - 5.9 %, мазендеранци - 4.9 %, белуджи - 3.1 %, бахтияри - 2.3 %, тати - 1.0 %, други - 1.8 %), тюркска група (9 народа) - 22.3 % (от тях азърбайджанци - 75.4 %, туркмени - 7.0 %, кашкайци - 5.7 %, афшари - 5.1 %, тюркски племена - 3.2 %, шахсевени - 2.7 %, други - 0.9 %), араби - 2.4 %, асирийци - 0.3 %, арменци - 0.5 %, други - 0.4 %.

Официален език
- персийски (фарси) с арабска азбука. Други - кюрдски (2 диалекта), азърбайджански.

 

Конфесионален състав - мюсюлмани - 98 % (от тях шиити - 94.8 %, сунити - 5.2 %), християни - 1.2 % (от тях армено-григорианци - 61.8 %, несторианци - 22.8 %, униати - 5.6 %, други - 9.8 %), юдаисти - 0.1 %, зороастрийци - 0.2 %, други - 0.1 %. Градско население - 62 %.

Столица - Техеран (6 400 хил. ж.). По-големи градове - Мешхед (1 600 хил. ж.), Исфахан (1 100 хил. ж.), Тебриз (1 000 хил. ж.), Шираз (1 000 хил. ж.), Абадан (750 хил. ж.), Рещ, Керманшах.

Административно деление - 28 провинции (остани).

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - възниква държавата Елам; 672 г. пр. Хр. - в северните части възниква държавата Мидия; 550 г. пр. Хр. - утвърждаване династията на Ахеменидите; VI в. пр. Хр. - при цар Кир II империята се простира от Индия до Нил; 330 г. пр. Христа - Александър Македонски разгромява Ахеменидите; 224 г. пр. Хр. - създава се персийското царство на Сасанидите; VII в. - завладян от арабите - разпространение на исляма; 1380 г. - в империята на Тимур; 1499 г. - обединяване на страната; XVI в. - шах Абас I присъединява Задкавказието до XIX в., когато е завзето от Русия; 1925 г. - на престола идва шах Реза Пахлави; 1979 г. - държавен преврат, на власт идва аятолах Хомейни - страната е провъзгласена за ислямска република; 1980-1988 г. - ирано-иракска война.

Държавно устройство - ислямска република. Властта е под контрола на шиитското духовно ръководство - аятоласите. Президентът оглавява и министерския съвет и се избира за 4 години. Законодателен орган - еднопалатен парламент - Събрание на ислямския съвет (меджлис) от 270 депутата, избирани за 4 години.

Парична единица - риал (IR) = 100 динара

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Най-важен отрасъл на икономиката е добивът на нефт (180 млн. т годишно) и газ (58 млрд. куб. м годишно). Развити са нефтопреработване, химическа, текстилна, тютюнева и хранително-вкусова промишленост. Селското стопанство е изостанал отрасъл. Обработваемите площи са 10% от територията на страната. Отглеждат се пшеница (60 % от обработваемите земи), ечемик, ориз, бобови, цитруси, праскови, захарно цвекло, чай, захарна тръстика, тютюн и др. Животновъдството има екстензивен характер - овце, кози, едър рогат добитък, камили, магарета. Развит е риболовът и експортът на черен хайвер.

Ландшафт – Иран е страна с много плата и планини. Планините са представени главно от Елбурз на север и Загрос покрай западната граница. Най-високата точка е връх Дамаванд – 5 771 м. Централната и източната част са покрити от плато. Дашт-е Кавир е солено минерално пустинно плато, което през лято е едно от най-горещите места на планетата.
 Най-значителната река е Карун на югозападния край на страната. Езерото Урмиа на северозапад е най-голямото.

Транспорт - шосета - 140 хил. км, от тях 90 хил. км са асфалтирани; ж.п. линии - 6 хил. км. Главни пристанища - в Персийския залив - Хоремшехр, Бендер Шахпур, Абадан; на Каспийско море - Ензели и Ноушехр. Международни летища - Техеран, Абадан, Бендер Абас и Шираз.

Туризъм - годишно страната се посещава от 150 хил. туристи.

От София до Техеран - 2 529 км

Windows 7 key MB2-703 exam 200-120 test Windows 7 key 70-411 exam 200-120 dump Windows 7 key 70-411 test 70-410 test cheap Windows 7 key 200-120 exam 070-462 dump 200-120 test MB2-703 test 200-120 test 70-410 test 70-411 test 200-120 exam 070-462 dump MB2-703 exam 100-101 test 70-461 test 70-411 200-120 70-411 70-410 200-120 test MB2-703 test MB2-703 test 070-462 70-462 test 200-120 dump JN0-102 test 200-120 dump 70-410 test 200-120 exam 200-120 dumps 70-411 test 100-101 test 70-411 test MB2-703 dump 200-120 dumps 100-101 dumps 100-101 exam JN0-102 dumps 200-120 dumps 100-101 dumps MB2-703 test MB2-703 test 070-462 200-120 dump JN0-102 dumps 100-101 dumps 200-120 dumps MB2-703 dumps 200-120 dumps 200-120 dump 100-101 dump MB2-703 dump 100-101 test 200-120 test MB2-703 exam JN0-102 test 200-101 test 100-101 test Windows 7 key 100-101 test rolex replica watches replica watches for men Luxury Replica Watches Replica Watches Replica Watches replica watches for men Replica Watches replica watches for men rolex replica watches Replica Watches Luxury Replica Watches Rolex Watches Replica swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica cheap Replica Watches cheap Replica Watches rolex replica watches cheap Replica Watches swiss replica watches swiss replica watches

Nike Roshe Run Pas Cher Roshe Run Pas Cher New Balance Pas Cher Basket New Balance New Balance Femme NB Pas Cher Omega Replica Sale Cheap Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica IWC Watches Replica Omega Watches Replica Patek Philippe Replica TAG Heuer Watches Replica Cartier Watches Cheap Rolex Watches Rolex Watches For Sale Rolex Watches Prices Rolex Watches For Women Rolex Watches For Men Cheap Designer Watches Rolex Replica Watches