Намери почивка

Почивки в Мозамбик

Хотели в Мозамбик

За Мозамбик

Информация за Мозамбик


Страната има площ 801.6 хил. кв. км. Граничи (в км) с Танзания - 615, Малави - 1 200, Замбия - 420, Зимбабве - 1 150, ЮАР - 580, Свазилънд - 95 и Индийския океан - 2 795. Северните части от територията са заети от Източноафриканското плато, с най-висока точка вр. Намули (2 419 м), което стъпаловидно се понижава на запад и изток. На запад е масивът Инянга с най-висока точка на страната вр. Бинга (2 436 м). По дължина на границата с ЮАР са разположени вулканичните планини Лебомбо, а океанското крайбрежие е заето от заблатената Мозамбикска низина, широка 80-400 км.

Климат - на север е субекваториален, на юг - тропичен, пасатен. Средните месечни температури в Мозамбикската низина са от 15 до 30 градуса Сº, на платото - от 3 до 5 градуса по-ниски. Валежите - 750-1000 мм във високите части и 1500 мм в равнината. По-големи реки - Замбези, Лимпопо, Сави, Рувума. В пределите на Мозамбик са източните брегове на езерото Няса. Растителност - редки гори по платото, влажни савани в равнините и вечнозелени галерийни гори по реките. Около 25 % от територията са заети от гори.

Население - 18 990 хил. жители. Гъстота - 23.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 26. Средна продължителност на живота - мъже - 45 г., жени - 48 г.

Етнически състав
- група бенуе-конго - 99.4 % (от тях макуа - 47.6 %, тсонга - 23.4 %, малави - 12.1 %, шона - 11.3 %, други - 5.6 %), португалци - 0.2 %, индийци - 0.2 %, други - 0.2 %.

Официален език - португалски. Местни езици - суахили, макуа, малави.

Конфесионален състав - християни - 43.8 % (от тях католици - 85.2 %, протестанти - 14.8 %), мюсюлмани (сунити) - 11.6 %, индуисти - 0.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 43.6 %, други - 0.9 %. Градско население - 41 %.

Столица - Мапуту (1.2 млн. ж.). По-големи градове - Бейра (350 хил. ж.), Нампула (230 хил. ж.), Инямбане (150 хил. ж.) Тете (100 хил. ж.).

Административно деление - 11 провинции (в т. ч. Мапуту със статут на провинция).

По-важни исторически дати и събития - VIII в. - проникване на араби; Х в. - образувана държавата Мономотана; 1498 г. - Васко да Гама посещава крайбрежието; 1508 г. - първо постоянно заселване от португалци; 1629 г. - кралят на Мономотата се признава за васал на Португалия; 1752 г. - Мозамбик става колония на Португалия; 1781 г. - построена е крепостта Лоренсу Маркиш (Мапуту); 1964 г. - начало на въоръжена борба за независимост; 25 юни 1975 г. - провъзгласена независима република Мозамбик; до 1990 г. - гражданска война; 1990 г. - установяване на сравнително стабилен политически режим и демократизация.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 5 години. Това е и глава на правителството. Висш законодателен орган - Асамблея на Републиката, състоящ се от 250 депутата, избирани за 5 години.

Парична единица - метикал (Mt) = 100 сентавос

Стопанство - селското стопанство и промишлеността крайно бавно излизат от състоянието на упадък след гражданската война. Обработваемите площи съставляват около 4 % от територията на страната. Главни експортни култури - захарна тръстика, кокосова палма (1-во място в Африка), сизал, памук, кашу (2-ро място в света ), цитруси. Слабо развито животновъдство, заради мухата цеце. Водещ промишлен отрасъл е миннодобивният - въглища, тантал, газ, боксити. Голяма част от около 600-те неголеми предприятия работят с намалени мощности (10-14 %). Работят заводи за нефтопреработка, целулоза, захар, цимент, памукоочистителен.

Транспорт - Основните транспортни магистрали служат за транзитни превози между пристанищата на Мозамбик и съседните страни. Има 36 хил. км шосета (от тях 5 хил. км с твърдо покритие), ж.п. линии - 3 хил. км. Главни морски пристанища - Мапуту, Бейра, Келимане. Международни летища - Мапуту и Бейра.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

Часова зона -  CAT (UTC+2)

От София до Мапуту - 7 692 км