Намери почивка

Почивки в Нова Зеландия

Хотели в Нова Зеландия

За Нова Зеландия

Информация за Нова Зеландия


Страната има площ 270.5 хил. кв. км и е разположена в югозападната част на Тихия океан на два големи острова - Северен (113.7 хил. кв. км) и Южен (151.7 хил. кв. км), разделени от пролива на Кук, както и на редица малки съседни острови (Стюард, Чатъм, Кермадек, Кембъл и др.). На Нова Зеландия са островите на Кук, Токелау и Ниуе в Океания. Бреговата линия е 15 080 км. Голяма част от територията е заета от планини, възвишения и хълмове и вулканично плато с действащи вулкани, гейзери и горещи минерални води. Има повишена сеизмична активност.

Климат - на Северния остров - субтропичен, морски, на останалата територия е умерен. Средните месечни температури са от 5-12 до 14-19 градуса Сº. Валежи - 400-700 мм, по наветрените склонове на планините - 2000-5000 мм. Реките са къси и пълноводни, а съществуващите езера са главно от вулканичен произход. Горите заемат 23 % от територията.

Население - 3 760 хил. жит. Гъстота - 13.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 7.5. Средна продължителност на живота - мъже - 74 г., жени - 79 г.

Етнически състав - англоновозеландци - 75.4 %, англичани - 6.3 %, англоавстралийци - 1.4 %, шотландци - 1.3 %, полинезийци - 11.9 % (от тях новозеландски маори - 76.2 %, самоа - 11.2 %, жители на о-ви Кук - 6.4 %, други - 6.2 %), китайци - 0.7 %, индийци - 0.4 %, други - 2.6 %.

Официален език - английски, други езици - маорски.

Конфесионален състав - християни - 95.8 % (от тях протестанти - 79.6 %, католици - 18.5 %, православни - 1.9 %), океанийско-християнски секти - 2.8 %, конфуцианци - 0.6 %, индуисти - 0.2 %, други - 0.6 %. Градско население - 86 %.

Столица - Уелингтън (400 хил. ж.). Други градове - Оклънд (100 хил. ж.), Данидин (325 хил. ж.), Крайстчърч (130 хил. ж.), Хамилтън (156 хил. ж.).

Административно деление - 16 провинции (7 на Южния остров и 9 на Северния) и три островни територии - Чатъм, Кермадек и Кембъл.

По-важни исторически събития и дати - Х-ХIV в. - на островите се заселват маори, дошли от Източна Полинезия; 1642 г. - открити от холандската експедиция на А. Тасман; 1769 г. - изследвани от английския мореплавател Дж. Кук; 1839 г. - започва организирано заселване от Великобритания - първият град - Уелингтън; 1840 г. - обявена за колония на Великобритания; 1843-1872 г. - англо-маорски войни; 1898 г. - за първи път в света в Нова Зеландия е установена минимална работна заплата и пенсия; 1907 г. - страната става доминион; 1920 г. - получава мандат за управление на Западно Самоа и Науру; 1931 г. - получава пълна самостоятелност; 1939-1945 г. - участва във Втората световна война.

Държавно устройство - държава в състава на Съдружество, възглавявано от Великобритания, начело с кралицата на Великобритания, представена от генерал-губернатор (назначаван за 5 години). Законодателна власт - еднопалатен парламент - Палата на представителите (120 депутата, избирани за 3 години). Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - новозеландски долар (NZ$) = 100 цента

Стопанство - високоразвита индустриално-аграрна страна. От трудоспособното население 10 % са заети в селското стопанство, 25 % - в промишлеността, 65 % - в обслужващата сфера. Водещи промишлени отрасли са хранително-вкусова, целулозно-хартиена, машиностроителна, химическа, нефтопреработвателна промишленост, черна и цветна металургия. В страната се добиват - природен газ, желязна руда, мед, олово, цинк, въглища, злато. Селско стопанство с висока степен на механизация и автоматизация. Страната е на челни места в света по износ на редица висококачествени стоки - месо и млечни продукти, кожи, вълна. Отглеждат се 8 млн. глави едър рогат добитък, и е на едно от първите места в света по брой овце. Традиционен отрасъл е уловът на риба и морски продукти. Развито е производството на пшеница, царевица, ечемик, овес, картофи, плодове и зеленчуци.

Транспорт - шосета - 90 хил. км; ж.п. линии - 4 хил. км. Главни пристанища - Оклънд, Уелингтън, Крайстчърч, Инверкаргил. Международно летище - Уелингтън.

Туризъм - страната се посещава от над 1.6 млн. туристи годишно.

Часова зона +12

Телефонен код +64 

 От София до Уелингтън - 17 653 км